06 - 40045264

Advies 

Een erfenis roept veel vragen op. Laat u dan ook goed informeren. Bij ons krijgt u de juiste juridische informatie. 

  • Ieder testament is uniek maar vaak complex omdat:
  • Iedere (familie) situatie maatwerk is
  • Begrippen uit testamenten onduidelijk of niet toepasselijk kunnen zijn 
  • Omstandigheden of de regelgeving na het opstellen van een testament zijn veranderd

Hierdoor kunnen eenvoudig ergernissen of conflicten ontstaan. 

Zorg er daarom voor dat u zelf overziet hoe uw erfenis is geregeld. Ga periodiek na of het testament nog actueel is. Mocht het een wat ingewikkeldere kwestie zijn, dan kunt u bij ERF advocatuur terecht voor deskundig advies. Wij weten wat er fout kan gaan en hoe we het voor u kunnen oplossen. 

Aanvaarden of verwerpen? 

Een erfenis is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. 

Erfgenamen hebben de volgende drie keuzes:

  • Zuivere aanvaarding 
  • Beneficiaire aanvaarding 
  • Verwerping 

Bij een zuivere aanvaarding van de erfenis treedt u in de rechten en plichten van de overledene. U wordt dan aansprakelijk voor eventuele schulden van de erfenis. Ook bent u wettelijk verplicht om deze te betalen. 

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis maakt u een voorbehoud op eventuele schulden. De erfenis dient te worden vereffend volgens de wet. 

Bij verwerping van de erfenis doet u afstand van de erfenis. U dient hiertoe een verklaring af te leggen bij (de griffe van) de rechtbank. Voor verdere informatie bekijkt u de onderstaande link.
https://www.rechtspraak.nl/onderwerpen/erfenis

Onterven 

U kunt personen uitsluiten van de erfenis. Dit heet ‘onterven’. Kinderen hebben recht op een minimum wettelijk deel van de erfenis, dit is de legitieme portie. Een beroep hierop moet wel tijdig na het overlijden worden ingesteld. Daarbij kunnen wij u helpen. Samen met u zorgen we ervoor dat het tijdig wordt ingesteld. 

Rekening/verantwoording 

Ouderen zijn kwetsbaar als familieleden, buren of kennissen uit zijn op geld of slechte bedoelingen hebben. De problemen komen vaak pas jaren later of zelfs na het overlijden aan het licht. 

Daarom is het belangrijk dat er rekening en verantwoording wordt afgelegd, als er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Door middel van financieel onderzoek en bankinformatie kan ‘’orde op zaken’’ worden gesteld. De zaak kan waar nodig onder de rechter worden gebracht. 

Met deze procedure bieden wij u graag onze deskundige, juridische en adequate hulp aan. 
Neem daarvoor nu contact met ons op. 
 


 


 

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op