06 - 40045264

Afwikkeling erfenis 

Vaak zijn er meerdere erfgenamen met rechten op de erfenis. Alleen nu is de vraag: wie heeft het recht op welk deel van de erfenis? Deze kernvraag moet tijdens de erfenis afwikkeling worden beantwoord. 

De erfenis afwikkeling gaat volgens een vaste volgorde:

  • Beheer
  • Vereffening
  • Boedelbeschrijving
  • Erfbelasting 
  • Verdeling 

Hieronder zullen deze fasen kort worden toegelicht. Heeft u hierna nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Beheer 

In het testament wordt een executeur aangewezen. Die voert na het overlijden het beheer van de erfenis uit. Mocht er geen executeur zijn benoemd, dan kunnen de erfgenamen onderling afspraken maken over het beheer van de erfenis. Het is mogelijk om iemand aan te wijzen als boedelgevolmachtigde. Ook is het mogelijk om bepaalde zaken samen te doen, al is dit minder praktisch.

Als u er onderling niet uitkomt of niet eens bent met het beheer. Neem dan contact op voor deskundig advies, mediation of een procedure bij de rechter.

Vereffening 

In bepaalde wettelijk beschreven situaties wordt er een vereffenaar worden aangesteld door de rechtbank. Bijvoorbeeld als er schulden worden nagelaten of als er minderjarige kinderen tot de erfenis worden geroepen. De vereffenaar heeft dan de taak om een boedelbeschrijving op te stellen en schulden van de erfenis te voldoen. De vereffenaar is vaak een notaris of een advocaat. 

Boedelbeschrijving

Na het overlijden wordt er een overzicht van de erfenis gemaakt, de ‘boedelbeschrijving’. Dit kunnen de erfgenamen samen doen of dit kunt u uitbesteden aan een deskundige. Alle erfgenamen moeten informatie verschaffen die zij hebben en die nodig is voor de boedelbeschrijving.

Erfbelasting

Een erfenis is een verkrijging voor de erfbelasting. Erfbelasting kunt u schatten met de rekenhulp van de belastingdienst. Als u een erfgename bent dan moet u zelf van de verkrijging aangifte doen, hiervoor moet u zelf voldoende geld reserveren. Dit is lastig als er alleen maar goederen aanwezig zijn. Als een onderneming toebehoort bij de erfenis,dan gelden er bijzondere regels. 


Verdeling 

Na vaststelling van de erfenis kan deze verdeeld worden tussen alle erfgenamen. Het is verstandig om niet te lang te wachten nadat de boedelbeschrijving klaar is. Leg de afspraken goed schriftelijk vast. Dat voorkomt later problemen. 

Heeft u problemen bij de afwikkeling van de erfenis? Over het algemeen is er een oplossing mogelijk, als u het zelf tijdig aankaart. 

Wilt u hulp bij de afwikkeling? Dan bent u bij ERF advocatuur aan het juiste adres. Neem nu contact met ons op voor meer informatie of intakegesprek. Wij staan voor u klaar.
 

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op