06 - 40045264

Beheer

Bij testament kan een zogenaamde executeur-testamentair zijn benoemd. Die voert dan het beheer. De gerechtigden kunnen anders onderling afspraken maken over het beheer van de nalatenschap of dat samen doen. Als u er onderling niet uitkomt of het niet eens bent met het beheer kunt u een beroep op ons doen voor mediation of een procedure bij de rechter.

Boedelbeschrijving

Eerst wordt een overzicht van de erfenis gemaakt; een zogenaamde 'boedelbeschrijving'.  Dat kunnen de erven samen doen of uitbesteden aan een deskundige. Alle erven moeten de informatie verschaffen waarover zij beschikken en die nodig is voor de boedelbeschrijving.

Verdeling

De erfenis moet verdeeld worden tussen de erven. U doet er verstandig aan om daar niet te lang mee te wachten nadat de boedelbeschrijving gereed is. Leg de afspraken goed schriftelijk vast. Dat voorkomt problemen later.

Erfbelasting

Uw nalatenschap is een verkrijging voor de erfbelasting. U kunt de erfbelasting schatten met de rekenhulp van de belastingdienst.

De erven moeten zelf van hun verkrijging aangifte doen en hiervoor voldoende reserveren. Dat kan soms lastig zijn als er geen geld maar goederen in de nalatenschap aanwezig zijn. Als tot de nalatenschap een onderneming behoort gelden bijzondere regels.

Problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap
In het algemeen is wel een oplossing mogelijk als u de zaak zelf tijdig aankaart. Vraag daarover tijdig advies. 

Wij kunnen u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor nadere informatie of een intake    >

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op