06 - 40045264

Erfenis

Alles wat iemand aan aardse bezittingen en schulden nalaat is zijn of haar erfenis.

Erfgenaam

U kunt erfgenaam zijn op grond van de wet en/of door opname in een testament. Vaak bent u dat samen met andere erfgenamen. Als er onduidelijkheden zijn over de gerechtigdheid in een nalatenschap kunt u de rechter vragen om daarover te beslissen.

Aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

De erfenis wordt als één geheel gezien en kan daarom door een erfgenaam alleen in zijn geheel worden aanvaard of verworpen. Met de bezittingen krijgt u ook de schulden.

Als u als erfgenaam niet zeker weet of u wilt aanvaarden of verwerpen kunt u beneficiair aanvaarden. U kunt dan een definitieve beslissing uitstellen totdat u de erfenis in kaart heeft. Voor beneficiair aanvaarden gelden wel stringente voorschriften. Laat u gelijk goed voorlichten over deze regels.

Let op: een gemaakte keuze is veelal onomkeerbaar.

Andere gerechtigden

Het kan zijn dat de erfenis deel uitmaakt van een onverdeelde boedel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de erflater getrouwd was. In dat geval kan de ex-partner het recht hebben de erfenis tijdens haar leven te gebruiken. Ook kan de erflater legaten hebben toegekend. Daarmee moet bij de afwikkeling rekening worden gehouden.  

Bij vragen of problemen

Als u vragen of problemen heeft op de hiervoor genoemd gebieden neem dan contact op voor nadere informatie of een vrijblijvende intake.

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op