06 - 40045264

Executeur

Een executeur is de centrale persoon in de erfenisafwikkeling. Hij of zij maakt na het overlijden een boedelbeschrijving op, geeft informatie en inlichtingen aan de erfgenamen en communiceert met instanties en notarissen. 

Omdat executeurs veelal aangewezen familieleden of vrijwilligers zijn, hebben zij vaak geen of onvoldoende ervaring met de juridische spelregels van boedelafwikkeling. Hierdoor is de kans op ongelukken, onduidelijkheid en daardoor onenigheid vaak groot. Wij kunnen u helpen om onduidelijkheden op te helderen en overschrijding van bevoegdheden te voorkomen. Wij treden daarbij duidelijk en adequaat voor u op.

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op