06 - 40045264

Verdeling

Na inventarisatie van de erfenis door middel van een boedelbeschrijving, kan een voorstel tot verdeling worden gedaan. Dit is altijd maatwerk. Conflicten liggen op de loer, waar erfgenamen andere verwachtingen hebben dan de hen bij wet of testament toegekende zaken.

Het is verstandig om verdelingen en afspraken goed af te stemmen en schriftelijk vast te leggen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Vereffening

Na beneficiaire aanvaarding of in wettelijke gevallen dient een vereffenaar de erfenis af te wikkelen. Hierbij wordt een nadere inventarisatie gemaakt van nalatenschapsschulden met toepassing van wettelijke rangorde. Na vereffening kan de erfenis worden verdeeld.

 

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op