06 - 40045264

Testament

Uw nalatenschap regelt u in uw testament. Dat is uw persoonlijke beschikking over uw erfenis. Als u geen testament laat opstellen, dan geldt in beginsel het wettelijk systeem. Een uitzondering geldt voor codicillen, dit zijn zelf opgestelde verklaringen over toedeling van persoonlijke zaken, zoals sieraden, kunst of antiek.

In uw testament kunt u vastleggen wat ieder van uw erfgenamen ontvangt. Ook kunt u in uw testament  legaten beschrijven, waarin u bepaalde goederen aan bepaalde personen nalaat of een last oplegt om bepaalde zaken na uw overlijden op een door u gewenste wijze te laten realiseren. Belangrijk is voorts om een executeur aan te wijzen die de afwikkeling van uw erfenis regelt.

Het is nog niet zo eenvoudig om uw erfenisafwikkeling goed te regelen omdat iedere situatie maatwerk is. Ook zijn begrippen uit testamenten vaak onduidelijk of niet toepasselijk of zijn de omstandigheden of de regelgeving na het opstellen van uw testament verandert.

Hierdoor is de kans op ongelukken of conflicten groot. Zorg er daarom voor dat u zelf overziet hoe uw erfenis is geregeld. Ga ook periodiek na of het testament nog past. Als het wat ingewikkelder is, vraag dan deskundig advies. Dat kan bij ons. Wij weten wat er fout kan gaan en daardoor hoe het goed kan worden geregeld.

Onterving

Indien de overledene een kind of kinderen bij testament heeft onterfd, kan er een beroep worden gedaan op de legitieme portie. Een beroep hierop en de financiele claim dient tijdig na overlijden worden gedaan. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

ERF advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op